Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd może przedstawić poprzez opiekuna dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej lub radzie szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego:

Weronika Szostak z kl. 6e